top of page

אז מה בעצם כוללת המפה?
* הייעוד שלנו
* יכולות החשיבה שלנו (גם מבחינה עסקית)
* במה נעבוד וכיצד זה משפיע עלינו מבחינה בריאותית אם יש מספרים 
קארמתיים או חלשים.
* השם הפרטי
* המזל האסטרולוגי
* מפת היקום מגיל 0-120 כולל פירוט כל תקופה
* שנה אישית
* בריאות
* זוגיות/אי זוגיות (אני רושמת בכמה מילים על התאמה זוגית)
* הצלחה בלימודים
* יכולת הצלחה עסקית
* מספרי מאסטר (אם יש) ומה המשמעות שלהם
* מספרים קארמתיים (אם יש) ומה המשמעות שלהם

☝🏻המפות נעשות לפי שם מלא (כפי שרשום בתעודת זהות) ותאריך לידה.

פתיחת מפה נמרולוגית

250.00 ₪מחיר
    bottom of page