top of page
choice life

סדרה זו היא הסדרה הראשונה בתהליך למציאת איזון.

בכל טיפול ישולבו שיטות שונות לשחרור התודעה, מציאת שקט ופתיחת חסמים. 

_

 

סדרה זו מורכבת מ-3 טיפולים

כל טיפול אורך בין שעה לשעה ורבע

עלות הסדרה 3,550 ש״ח

טינא שירין
Choice love

סדרה זו מתאימה לאנשים שעברו
את סדרת הבסיס. בסדרה זו בנוסף לטיפול התודעתי, בכל טיפול ישולבו שיטות שונות, רכישת כלים להתמודדות עם שחרור המחסומים, לשחרור התודעה, יצירת שקט ושחרור חסמים.

_

סדרה זו מורכבת מ-5 טיפולים

כל טיפול אורך בין שעה לשעה ורבע 

עלות הסדרה 5,850 ש״ח

טינא שירין
Choice wish

סדרה זו מתאימה לאנשים

שעברו את סדרת הבייסיק וסדרת פרוג'קט 

סדרה זו ממוקדת בשלוש נקודות עיקריות לטיפול/איזון אישי.

האבחון בתהליך אינבדואלי לכל מטופל ובהתאם לסדרות בכל טיפול ישולבו שיטות שונות לשחרור התודעה. 

_

סדרה זו מורכבת מ-10 טיפולים

כל טיפול אורך בין שעה לשעה ורבע

עלות הסדרה 8,730 ש״ח

טינא שירין
bottom of page